Algemene voorwaarden | ReFit Delft

De volgende algemene voorwaarden en huisregels zijn van toepassing binnen de praktijk en bij afspraken:

  1. Indien u een afspraak heeft gemaakt, maar toch verhinderd bent dan vragen wij u om 24 uur van te voren af te melden. Anders zijn wij genoodzaakt om de behandeling in rekening te brengen.
  2. Indien u niet aanvullend verzekerd bent kunt u de behandeling per pin betalen of achteraf per factuur. Gelieve binnen 14 dagen te betalen.
  3. Geen eigen risico: vanaf 1 januari 2016 geldt er een eigen risico van 385 euro voor benodigde zorg die vanuit de basisverzekering wordt betaald. Dit geldt niet voor fysiotherapie. Fysiotherapie wordt betaald vanuit de aanvullende verzekering. Let er wel op dat u voldoende verzekerd bent voor fysiotherapie wanneer u in behandeling komt.
  4. Chronische aandoeningen: de Chronische lijst (te vinden op de website van uw zorgverzekeraar) beschrijft alle chronische aandoeningen die in aanmerking komen voor fysiotherapie. Dit zijn medisch noodzakelijke behandelingen en de diagnose dient gesteld te zijn door een specialist. In principe wordt de fysiotherapie voor een chronische aandoening na de 20e behandeling vanuit het basispakket betaald, echter heeft dit wel effect op uw eigen risico.
  5. De praktijk stelt zich niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van uw eigendommen.
  6. Binnen de praktijk mag niet worden gerookt.
  7. U wordt verzocht uw mobiele telefoon uit te zetten tijdens de behandeling.
  8. Huisdieren worden niet toegelaten met uitzondering van een Soho (Sociale Hulp Hond) of blindengeleidehond.
  9. Indien u een klacht heeft over uw behandeling dan wel bejegening door uw fysiotherapeut of een van de overige personeelsleden hopen wij dat u dit aan de betreffende persoon of een van de overige personeelsleden meldt. Indien dit niet een bevredigende oplossing biedt, kunt u uw klacht melden bij het secretariaat klachtencommissie van het KNGF. Zie de folder klachtenregeling in de praktijk of vraag ernaar bij Ronald Droppert.
  10. Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.

Vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van bovengenoemde punten of aanvullende vragen dan kunt u contact opnemen met Ronald Droppert via 06-38535159, ronald@refitdelft.nl of via het contactformulier op onze contactpagina.