Echografie

Wat is echografie?

Echografie is een methode waarmee weefsel, zoals spieren, pezen, slijmbeurzen en banden in beeld kunnen worden gebracht. Dit kan worden gebruikt bij het diagnosticeren van de oorzaak van pijnklachten. Echografie werkt door onhoorbare geluidsgolven die door de huid heen en weer worden gezonden. Deze geluidsgolven worden weer opgevangen door de transducer die over de huid heen en weer wordt bewogen. Hierdoor is het mogelijk om weefselstructuren in beeld te brengen. Een groot voordeel van echografie ten opzichte van een MRI is dat er tijdens een beweging dynamische beelden worden gemaakt, waardoor soms aandoeningen zichtbaar worden die op een MRI niet zichtbaar zijn.

Waarvoor maakt de fysiotherapeut gebruik van echografie?

De fysiotherapeut kan ervoor kiezen om echografie te gebruiken als aanvullend onderzoek naast het reguliere onderzoek. Dit kan zijn als er onduidelijkheid is over de aangedane structuren, of om de omvang van de klacht beter in beeld te brengen. Door gericht te diagnosticeren kan de fysiotherapeut duidelijk bepalen wat de oorzaak van de pijnklachten zijn. Hierna kan een specifiek behandelplan worden opgesteld om samen te werken aan een optimaal en spoedig herstel.

Hoe werkt echografie?

Tijdens het onderzoek zal de fysiotherapeut met een echokop (transducer) met gel over het lichaamsdeel bewegen waar je klachten ervaart. Op het scherm zie je het betreffende gebied in zwart/wit in beeld worden gebracht. Tijdens het onderzoek zal de fysiotherapeut uitleg geven over het beeld zodat je zelf beter je klachten leert begrijpen en deze bespreken. Vervolgens wordt er samen een behandelplan opgesteld. Een onderzoek met echografie zal maximaal 30 minuten duren.

Bij de volgende klachten kan de fysiotherapeut besluiten om echografie in te zetten:

  • Spierblessures (hamstring, kuit, schouder etc.)
  • Peesblessures (scheuringen, verkalkingen, chronische irritaties zoals tenniselleboog en achillespees problematiek)
  • Slijmbeursontstekingen (bijv. de schouder, knie of heup)
  • Onderzoek naar cystes
  • Verrekking of scheuring van banden (bijv. knie- en enkelbanden)
  • Klachten aan de voet (bijv. hielspoor of peesplaat ontsteking)


Wat kost echografie? Echografie valt onder een reguliere fysiotherapie behandeling, zonder extra kosten. Fysiotherapie wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. Of jouw behandeling wordt vergoed is dus afhankelijk van waar en hoe jij verzekerd bent voor fysiotherapie.