Voordat een fysiotherapeut zelfstandig patiënten mag behandelen, moet hij of zij ingeschreven staan in het wettelijke BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Hiervoor gelden strenge basiseisen, waaronder een diploma van de studie fysiotherapie.

De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd en mag dus niet zomaar door iedereen gebruikt worden. Vanuit de beroepsorganisatie, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, wordt een actief beleid gevoerd om de kwaliteit van fysiotherapie te verhogen. Daarbij kunt u denken aan gedragsregels, richtlijnen voor behandelingen, een wettelijke klachtenprocedure en wetenschappelijk onderzoek. Ook wordt bijscholing gestimuleerd.

Wie aan alle eisen van behandelingen, praktijkervaring, scholing en vakoverleg voldoet wordt opgenomen in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF. Alle fysiotherapeuten bij ReFit Delft fysiotherapie staan ingeschreven in het kwaliteitsregister.

ReFit Delft fysiotherapie dry needling