Privacy Statement

Wij vinden de privacy van onze patiënten erg belangrijk en gaan zorgvuldig met ieders gegevens om. Op deze pagina vindt u informatie over ons privacy beleid. Zo weet u hoe wij omgaan met de gegevens die u aan ons verstrekt via het inschrijfformulier op de website.

Wet bescherming persoonsgegevens

ReFit Delft Fysiotherapie verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 van kracht is.

Doeleinden van gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ReFit Delft Fysiotherapie verwerkt ten behoeve van:

* om de behandelingen te kunnen declareren bij de zorgverzekeraar,

* de bereikbaarheid in noodgevallen,

* alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Recht van inzage en correctie

U kunt bij ReFit Delft Fysiotherapie laten controleren of de door ons geregistreerde gegevens juist zijn. Indien de gegevens niet juist blijken te zijn, zullen wij dit corrigeren.

(Technische) beveiliging

Wij hebben passende maatregelen genomen om onze systemen te beveiligen. Alle personen die namens ReFit uw gegevens kunnen inzien zijn hebben een geheimhoudingsplicht.

Met dienstverlener Antagonist B.V. als provider van de website van ReFit is, in overeenstemming met de AGV, een verwerkingsovereenkomst gesloten. Dit geldt ook voor fysiomanager, het systeem waar we mee werken. En voor de boekhouder / accountant.

Wijziging van privacy statement

De tekst van dit privacy statement kan, zonder voorafgaande aankondiging, door ReFit te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment ze op www.refitdelft.nl zijn gepubliceerd.

Disclaimer

ReFit Delft Fysiotherapie zorgt ervoor dat de website www.refitdelft.nl goed werkt, toegankelijk is en de juiste informatie bevat. Maar, soms kan het gebeuren dat de website tijdelijk niet bereikbaar is of dat de informatie op de website niet (meer) klopt. Lijdt u daardoor op de een of andere manier schade? Dan zijn wij niet aansprakelijk. Ziet u iets wat niet klopt of niet werkt op de website of heeft u vragen? Dan kunt u dit doorgeven aan ons via ronald@refitdelft.nl of via het contactformulier.