Privacy Statement2018-05-07T14:31:34+01:00

Privacy Statement

We geven u graag informatie over ons privacy beleid. Zo weet u hoe wij omgaan met de gegevens die u aan ons verstrekt op het inschrijfformulier via de website.

Wet bescherming persoonsgegevens

Refit verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 van kracht is.

Doeleinden van gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door Refit verwerkt ten behoeve van:

* om de behandelingen te kunnen declareren bij de zorgverzekeraar,

* de bereikbaarheid in noodgevallen,

* alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Recht van inzage en correctie

U kunt bij ReFit laten controleren of de door ons geregistreerde gegevens juist zijn. Indien de gegevens niet juist blijken te zijn, zullen wij dit corrigeren.

(Technische) beveiliging

Wij hebben passende maatregelen genomen om onze systemen te beveiligen. Alle personen die namens ReFit van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Met dienstverlener Antagonist B.V. als provider van de website van Refit is in overeenstemming met de AGV een verwerkingsovereenkomst gesloten, evenals met fysiomanager, het systeem waar we mee werken. Maar ook de boekhouder / accountant.

Wijziging van privacy statement

De tekst van dit privacy statement kan, zonder voorafgaande aankondiging, door ReFit te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment ze op www.refitdelft.nl zijn gepubliceerd.